Cầu truyện  • M từng đọc 1 truyện n9 xuyên thư mang theo đào bảo, bị nữ phụ làm hại vẫn giữ nguyên trạng thái ngây ngốc đến nắm mười mấy tuổi. Về sau n9 mở cửa hàng đào bảo và giao dịch với các vi diện khác. Bà nữ 9 từng là nữ hoang, mẹ nữ 9 thì từng là công chúa và có cơ hội lên làm nữ hoàng nhưng mấy anh chị e nhà này chạy hết nên ông hoàng thượng mới phải lên. M chỉ nhớ đc tầm đó. Mong mọi người tìm giúp.


Hãy đăng nhập để trả lời