Cầu giúp đỡ!!!!!!!!  • @dichtienghoa ad ơi sao một số truyện của em chưa được duyệt để hiện chương ạ!!!!!!!!!! Cầu giải thích!!!!!!!!!!  • Từ từ rồi nó sẽ hiện, max 2 ngày  • @anhan hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà nó vẫn chưa hiện kìa  • @trantheannhien bạn nhúng trang jjwxc tấn giang nếu thấy ko cập nhật chương, trong khi các truyện khác nhúng cùng ngày đã cập nhật chương rồi thì là do wiki xử lí nhiều truyện quá nên bị sai xót lỗi thôi. Đây là cách giài quyết :
    Vào truyện, ấn sửa truyện chuyển truyện từ Hoàn thành sang Còn tiếp hoặc Tạm ngưng rồi ấn cập nhật . Xong rồi thì sẽ ra truyện với Tình trạng: Còn tiếp hay tạm ngưng. Bây giờ bạn dùng Vá chỗ chất tẩy cực mạnh, tẩy lại 1 lần là xong. khi dùng Vá thì trong 24h hơn 1 ngày sẽ ko dùng đc Vá này nọ, sau 1 ngày mà truyện chưa cập nhật nữa thì cứ dùng Chất tẩy tiếp, thường 1 2 lần xong rồi. Đừng nhìn thấy viết dai dài vậy, chứ làm có 5-10 giay là xong


Hãy đăng nhập để trả lời