Cầu truyện!!!!!  • M đag đọc dở 1 truyện n9 và nu9 là vợ ck. Nu9 sinh ra trong gđ trọng nam khinh nữ còn n9 là trẻ mồ côi. Rồi nam nữ 9 đc thừa kế tài sản của ông n9 sau đó bị hại chết xuyên về thập niên 60. Nu9 có bàn tay vàng là không gian là ngọc bội gia truyền nhà n9. Khi xuyên qua thì n9 dag mang thai, sau khi xuyên thì đẻ luôn. :))


Hãy đăng nhập để trả lời