làm ơn cứu giúp tiểu nhân  • khi dịch cụm : 你是无意穿堂风, 偏偏孤倨引惊鸿。thì nó ra thành là: "ngươi là vô tình gió lùa, cố tình cô cứ dẫn kinh hồng" nghĩa là gì ạ?  • @Tin google thì cái câu này nằm trong bài hát "ta một cái đạo cô bằng hữu" 《我的一个道姑朋友》
    Có chút người gặp liền sẽ không lại quên, có lẽ chỉ là vội vàng đi ngang qua kinh hồng thoáng nhìn, có lẽ chỉ là cùng ngươi nghỉ chân tán gẫu một phen hồng trần khách qua đường, có lẽ về sau lại vô giao thoa, có lẽ, nhưng là có lẽ ta là như vậy hy vọng ở có một ngày bọn họ sẽ lặng lẽ trở lại ta bên người.


Hãy đăng nhập để trả lời