Tìm truyện đam  • Thụ đi thi ĐH 3 năm vẫn trượt, lần 4 gặp anh công là giám thị, xui thế mell nào đụng trúng ảnh làm ảnh rớt đề thi, ảnh thù dai, đi thi vẫn nhìn thụ chằm chằm xém làm ẻm khóc, thi rồi vẫn nhìn như oan hồn. Cuối cùng thụ phải lm không công 4 tháng cho anh công thì ảnh mới tha, 4 tháng sau thụ bị công đuổi, nhưng thụ đi r công thấy thiếu thiếu, nhìn thụ vì lm không công cho mình 4 tháng mà gầy đi, công nổi lên tình thương nên níu kéo thụ lại, nuôi thụ béo ra r lại đuổi ==. Đoạn sau có bánh bèo nghĩ mình là nữ9 ngôn lù thik công.


Hãy đăng nhập để trả lời