Tìm truyện  • Truyện này mình đọc lâu rồi không nhớ tên. Kiếp trước chị được một nhà khoa học nhận nuôi là việc bí mật một dịp tình cờ gặp nam chính, chức nghiệp của anh là sát thủ hay sao đấy. Trong một sự kiện gì đó hai người trùng sinh nữ chính nhập vào xác của người trùng tên mình học chung trường với nam chính. Kiếp này chị làm phát minh có liên quan đến điện tử đại loại nam chính làm kinh thương. Mình chỉ nhớ nhiêu đó thôi bạn nào biết cho mình xớn tên.


Hãy đăng nhập để trả lời