Thông báo về bìa truyện 18+


  • administrators

    Khụ khụ, có một số user nam phản ánh việc mù mắt vì bìa đam mỹ 18+ trên trang chủ, nên BQT quyết định các bìa truyện mang tag H ở trang chủ sẽ được tự động che chắn bằng cách làm mờ. Còn bên các trang phân loại category như trang Đam mỹ, bìa vẫn hiện bình thường.


Hãy đăng nhập để trả lời