tìm truyện    • tìm truyện mà thụ là người trái đất xuyên đến tương lai khi con người không ở được trái đất nữa nên vào vũ trụ tìm nơi ở mới ai ngờ đến nơi thì nữ chết hết nam thành thụ hết, công là thú nhân mạnh mẽ gia thế hiển hách, sau thụ với công sinh ra một túm trứng, HE
    • có truyện nào hay không đè cử với mọi người, thank trước :3

Hãy đăng nhập để trả lời