Lỗi đăng nhập  • Đợt trước mình không đăng nhập được, hơn tháng nay đăng nhập thì chỉ thấy hiện đăng nhập bên forum dichtienghoa còn wikidich thì chẳng thấy gì cả, bấm lưu truyện hay thích... thì đều chuyển sang forum dichtienghoa 😢


  • administrators

    Bạn dùng Chrome thử chưa ạ? Đề cử dùng chrome, tab ẩn danh.  • Thanks bạn, mình vào được rồi. Nhưng tại mình thích dùng cốc cốc hơn. Đợt trước dùng cốc cốc vẫn được mà giờ ko được  • @LucineV xóa bớt lịch sử, cookie hoặc cài lại trình duyệt luon


Hãy đăng nhập để trả lời