Nơi báo cáo topic quảng cáo, topic có nội dung nguy hiểm


  • administrators

    Nếu bạn phát hiện topic quảng cáo, topic có nội dung nhạy cảm và nguy hiểm như đề cập ch-trị, quan hệ giữa các nước, bán hàng đa cấp...vv dán link ấy vào đây nha, admin sẽ xóa topic và ban acc đó.


Hãy đăng nhập để trả lời