Xin mn giúp mình dịch 2 câu này:  • 垂坠的质感中由简单的金属坠饰撑出时尚感.

    早按捺不住候在一旁的人自然牢牢抓住了这个沉默,上前抢人。  • @Dn-Doris bạn nên đăng nó trên các nhóm tiếng trung trên facebook chứ ở đây mọi người dùng phần mềm đẻ dịch truyện k phải ai cũng biết tiếng trung đâu


Hãy đăng nhập để trả lời