Quảng cáo  • Sao lắm quảng cáo vậy ạ e xoá hòai à chương nào kug có  • Thì cứ search phần mềm chặn quảng cáo thôi =]]]] Web nào chả có quảng cáo =]]]]]]]


  • Vô cp đàn

    @Linh-Hy opera mini, firefox, cốc cốc... đều có chặn quảng cáo, nếu vẫn k dc tốt nhất bạn nhúng vài truyện hoặc làm đồng quản lý sửa chữa vài truyện hay để kiếm tích phân vào thương thành của wiki lấy thẻ chặn quảng cáo ♡


Hãy đăng nhập để trả lời