Về việc duyệt đồng quản lý  • Mình đang đọc bộ Mỹ mạn từ siêu nhân bắt đầu, thấy nhiều tên chưa add xin đồng quản lý nhưng 3 ngày vẫn chưa có rep từ người đăng.
    Cho mình hỏi là khoảng bao lâu thì việc xin của mình tự được duyệt hay bác bỏ và nếu bị bác bỏ thì có phải để add name thì mình phải báo cáo đúng không?  • @Jake-Lin Sau 3 ngày hệ thống sư tự chọn đồng ý, nếu thế còn không được thì cứ bào cáo ghi là nên sửa name cho người nhúng/đql/biên tập biết


  • administrators

    Sau 3 ngày tự động duyệt, hình như vậy, đầu óc mình lẩn thẩn rồi, mình cũng ko chắc lắm


Hãy đăng nhập để trả lời