Hình trái tim trước tên truyện  • Mình thấy có nhiều truyện có hình 💖 đứng trước tên truyện mình muốn hỏi là nó có ý nghĩa gì không.


  • administrators

    @ngocqui991 cái này là người nhúng hoặc ĐỒNG QUẢN LÝ tự thêm vào thôi bạn, ý nghĩa gì thì chắc tùy người, bạn có thể vào profile của người nhúng để xem có giải thích về cách đặt mấy emo này không


Hãy đăng nhập để trả lời