Type file raw  • :( không biết wikidich hay có ai đó giỏi tiếng Trung type file raw dùm mình bộ linh thực sư trên link http://www.read8.net/dushu/9/9315/ được không? đợi mòn mỏi mấy tháng mà vẫn không thấy bên Trung type bộ này. Bộ này vip mà bên read8 tuy không vip nhưng mà toàn file ảnh TT^TT Quét bằng phần mềm thì đem dịch ra thử QT thì chả hiểu mô tê gì TT_TT như bộ thái tử phi xuyên việt qua các vì sao ý, cứ dính icread và toàn file ảnh không có raw txt QAQ


Hãy đăng nhập để trả lời