Help me!!!!!!!!!!!!!!!! • Câu 8. Trường hợp nào sau đây xe được phép thực hiện việc chuyển làn đường qua vạch kẻ đường khi lưu thông trên đoạn đường có từ 2 làn xe trở lên, không có giải phân cách ở giữa?
  A. Vạch đơn, liền nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm
  B. Vạch đơn, liền nét, màu trắng, bề rộng vạch 15 cm
  C. Vạch đôi song song, liền nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm.
  D. Vạch đơn, đứt nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm.
  Thanks trc a • @trantheannhien Loại 1 :Vạch kẻ đường phân chia hai chiều dòng xe lưu thông ( hay còn gọi vạch tim đường là dạng vạch đứt nét)
  Mục đích: vạch này có tác dụng phân chia hai luồng xe chạy ngược chiều nhau ở những đoạn đường có trên 2 làn xe, và không có giải phân cách cố định ở giữa 2 làn lưu thông. Các xe lưu thông trên các tuyến đường có vạch kẻ đường loại này được phép chạy cắt qua để sử dụng làn đường ngược chiều từ cả hai luồng lưu thông.

  Mô tả: Vạch kẻ đường là vạch kẻ đơn không liền nhau, có màu vàng. Chiều rộng nét vẽ bằng 15cm chiều dài nét vẽ bằng 1 mét, khoảng cách giữa hai nét vẽ từ 2m đến 6 mét

  => Đáp án d


Hãy đăng nhập để trả lời