Chương bị khoá trên Tấn ca • Làm phiền mọi người tiếp. Làm thế nào để vá các chương bị khoá? Mình không có raw để vá tay.
  Thanks • Bị khóa ở đây là set vip hay khóa chương?
  Nếu là khóa chương bình thường thì chỉ có thể tìm raw (nếu truyện hoàn) bằng cách dùng cụm từ = tên truyện tiếng TQ + txt để kiếm, còn set VIP thì kiếm link nhúng khác vậy • tấn giang khóa chương là do có từ ngữ miêu tả h, nhạy cảm... bạn copy tên truyện gốc vào gg tìm thôi.


 • administrators

  Tìm txt full tải về, may ra có những chương bất hạnh bị ở tù trên Tấn giang • Cám ơn @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng
  Còn một vấn đề nữa là do chương bị khoá khiến cho thứ tự những chương sau bị loạn. Ví dụ như truyện gốc có 80 chương, chương thứ 20 bị khoá bên Tấn ca, khi nhúng link thì chương đó được bù nội dung của chương 21. Dẫn đến trong mục lục chỉ liệt kê 79 thôi. Chẳng lẽ mình phải chỉnh sửa tay hết toàn bộ? • @Nhã-Bích-Phương Bạn trưc tiếp gộp chương 20 và 21 vào 1 chương thôi, khỏi phải sửa toàn bộ. • @Nhã-Bích-Phương Vậy thì gộp nội dung chương bị khóa vào chung với chương sau của nó, thí dụ chương 20 khóa thì bạn copy nội dung chương 20 rồi paste vào chung chương 21 là được


Hãy đăng nhập để trả lời