Nghĩa tiếng việt là gì ạ?  • Phong Tình Thủy  • @青银 tùy theo chữ hán của từ với suy nghĩ của tác giả mới biết đươc. Có thể là nước có tác dụng phong ấn tình cảm/ tăng phong tình/ xuân dược/ một loại tác dụng nào đó mà tác giả đặt ra... Bạn hỏi không không như vậy thì không ai biết câu trả lời đâu.  • Mà cũng có thể là tên người nhỉ, nếu vậy cũng phải đưa chữ hán lên mới biết được.


Hãy đăng nhập để trả lời