Xin truyện kiểu trò chơi sinh tồn  • Mình muốn xin vài truyện kiểu như nữ chính chơi trò chơi giải quyết nhiệm vụ trong nhiều không gian khác nhau ấy, ko phải kiểu hệ thống đâu, kiểu chơi trò chơi đổi tích phân đạo cụ các kiểu, chơi xong một lần có thể về lại TG thực của mình để nghỉ ngơi rồi mới nhận nhiệm vụ tiếp, giống truyện Thét Lên Nữ Vương ấy ạ.
    Mình cảm ơn nhiều.  • @lieu thể loại này là thể loại vô hạn lưu ấy
    Mi có thể vô tìm truyện -> nữ tôn + vô hạn lưu ( ta tìm thử và chỉ thấy 3 bộ 🤔)  • @Micheal-Nguyễn uh đúng rồi, đây là vô hạn lưu, mà khổ cái t lại ko thích nữ tôn huhu, tìm vô hạn lưu từ đêm qua h mà nó toàn ra truyện nam ấy.


Hãy đăng nhập để trả lời