Chức năng Cập nhật chương • Có bạn nào thử chức năng này và thành công rồi chưa??? • @Thao-Le chưa, ko tốt. cập nhật toàn truyện thì được, với những truyện chỉnh ty ít và không chỉnh khi có nhiều chương lỗi phòng trộm • Rồi, mình toàn cập nhật toàn bộ, thấy cũng sửa đc vài chương. Có người yêu cầu nên mình cập nhật toàn bộ thì thấy mấy chương đc yêu cầu sửa đã đc wiki update theo link nhúng hết. Thấy ổn. (Còn việc link nhúng dính phòng trộm thì ko bàn ở đâu, cái đó tự xử thôi. Nếu link nhúng quá nhiều phòng trộm thì ko sửa, chờ hoàn nhúng file. Ngồi sửa từng chương chắc nhũn tay luôn)
  Còn cái cập nhật phòng trộm thì mình ko hiểu nó hoạt động thế nào (có phải là chỉ quét những chương ko sửa tay? Cầu giải đáp!!!) • Lúc mình chọn chức năng đến khi cập nhật thì có lâu hem.
  Mình hỏi chức năng cập nhật toàn bộ á. • @Thao-Le ngay lập tức luôn, mình mới làm 1 truyện ak, chờ thêm thông tin từ người khác nữa cho chính xác • @meomeo hên xui, bộ trâm anh vấn đỉnh chỉnh bữa trước vẫn không được, trưa giờ bị báo phòng trộm nhiều quá nên mình cập nhật vậy mà 2 3 mới như hiện giờ đang cập nhật nội dung. cái này tùy theo wiki nhanh chậm mà nó như thế. khá giống nhúng truyện. wiki nhanh vừa nhúng cái tải lại là hiện chương và cập nhật. lúc chậm thì èo 2 3 chưa xong • Cập nhật chương phòng trộm: quét lại tất cả các chương ( trừ những chương sửa tay rồi), nếu phát hiện chương nào không khớp thì tiến hành cập nhật.
  Cập nhật toàn bộ: quét lại tất cả các chương ( kể cả những chương sửa tay rồi), nếu phát hiện chương nào không khớp thì tiến hành cập nhật.

  Thời gian tiến hành: bằng với thời gian khi nhúng 1 truyện mới. Có thể phải đợi khá lâu nếu quá nhiều truyện nằm trong hàng đợi.


Hãy đăng nhập để trả lời