Help me!!!!!!!!!!!  • Làm thế nào để sửa lỗi lặp chương hả các bạn???????  • @trantheannhien lặp chương không phải là lỗi, chỉ là phòng trộm thôi. Bạn phải tìm link khác có nội dung đúng để thay link nhúng hoặc sửa raw từng chương.


  • Vô cp đàn

    @trantheannhien tìm đc link nhúng khác không bị phòng trộm mà cập nhật đầy đủ chương lại còn là link wiki nhúng đc thì đổi. Không tìm đc link đủ mấy yếu tố trên thì chịu chờ thôi. Nếu có mỗi link ngoài đủ nhưng k đổi link được chịu khó lấy raw từng chương bên đó cho vào từng chương truyện trong wiki nhé.


Hãy đăng nhập để trả lời