thêm tính năng lọc • ad có thể thêm tính năng lọc trong mục tìm kiếm
  vd như mình search "boss"
  thì nó sẽ ra toàn bộ bao gồm ngôn tình đam mỹ bách hợp nam sinh v,v
  ad thêm vào phần lọc "ngôn tình, đam mỹ..." dành cho những người nào đọc ngôn hay đam để họ dễ tìm hơn
  xin cám ơn • @baothanh chất bạn sử dụng tìm kiếm thường phải ko. Hay vào mục tìm truyện cho dễ hơn nha, có chức năng lọc rồi mà
  https://wikidich.com/tim-kiem ( mở tag mới )


Hãy đăng nhập để trả lời