Xin truyện vô cp hoặc nữ mờ nhạt xuất hiện gần cuối • Ai đã đọc rồi cho mình xin truyện có nvc là NAM không gái gú hoặc nữ chính như u linh đến cuối truyện mới xuất hiện. Truyện về 1 số chủ đề sau

  1. Truyện Nam chính vẽ manga làm anime. Nhân vật tam quan ổn chút, không não tàn. Truyện chỉ tập trung vào nghề nghiệp của nhân vật đừng yy có dị năng, làm giàu vô địch mệt lắm😭
   Tham khảo truyện https://wikidich.com/truyen/trong-sinh-chi-ta-muon-hoa-truyen-tranh-WuNnFe8h7A9xpC61
  2. Truyện về giới giải trí hàn (hàn ngu) chức nghiệp ca sĩ thời đại thì vào gen 1 hoặc gen 2 (Xuất đạo tầm trước 2010)
   Truyện tạm ngưng hay còn tiếp đều được chỉ cần hiện tại có trên 200 chương

Hãy đăng nhập để trả lời