Nghĩa khác của "thiếu khanh"  • Theo Lạc Việt và cả Baidu thì 少卿 là một chức quan trong triều đình.
    Nhưng ngoài nghĩa đấy ra thì nó còn có nghĩa khác không?
    Vì dựa theo hoàn cảnh mấy lần ta đọc thấy thì nó là một thán từ (chắc để chửi), và đặc điểm nhận dạng của nó là chỉ đứng đầu câu và dấu phẩy ngay đằng sau.  • @Ann-Truong đứng đầu câu và có dấu phẩy phía sau cũng có thể là danh xưng mà.  • Như kiểu "tướng quân, ngài vừa đi đâu vậy?"  • hoài chức quan thì chắc là xưng hô thôi.
    Như bộ Nghịch Thần, thụ tên là Ái Khanh ấy, ở 1 số truyện khác thường là hoàng thượng kêu 1 sủng thần là vậy vậy vậy đó...


Hãy đăng nhập để trả lời