Cầu tên truyện đam  • Em đang tìm một bộ xuyên nhanh, chủ thụ, trong đó có thế giới người cá, em thụ xuyên thành một nhân ngư đuôi lam ở trong viện nghiên cứu, ở thế giới ấy thì nhân ngư được dùng như kiểu công cụ sinh dục vì tỉ suất sinh thấp, nhiệm vụ của thụ đại để là thay đổi nhân sinh của nhân ngư ở thế giới ấy. Đầu tiên thì em dùng đạo cụ của thế giới trước biến hết mấy kẻ ác thành một đám nhân ngư đuôi xám, biến các nhân ngư thành người, dạy họ rằng họ có quyền được tự do quyết định cuộc đời mình, dung nhập vào xã hội. Cuối cùng, thụ post diễn đàn hỏi xem ai muốn biến thành nhân ngư thì comment, cuối cùng thành toàn họ.
    Anh công thì cũng là người có vai vế, đi viện nghiên cứu nhìn thấy thụ, lãnh thụ về. Cái hay ở đây là anh hầu như không can thiệp gì việc thụ làm nhiệm vụ cả, để ẻm tự do phát huy.
    Em tìm truyện này chủ yếu là bởi vì cách em thụ xử lý quá xuất sắc, muốn đọc lại. Cảm ơn mọi người đã đọc


Hãy đăng nhập để trả lời