Góp ý về kiểm tra lại văn án  • Có nhiều tác giả hay đặt dấu phân cách trong văn án gốc. Sau khi nhúng link, dấu phân cách đó làm ảnh hưởng những người đọc văn án trên mobile [hình]0_1549458863655_92DC3136-15C4-4C16-9759-165FE9D89684.jpeg. Điều này mình chỉ biết chữa bằng cách người đăng xoá bớt dấu phân cách đi. Nhưng lỡ người đăng nào không để ý thì... chắc đành chịu khó nhìn chữ đoán ý vế sau.  • vụ này thì chịu, tại thường xuyên dùng laptop đọc truyện và nhúng, dùng ======= để phân rõ thôi, ai biết bị vậy, cái này thì chỉnh lại văn án xóa bớt là đc, hơi mắc công tí, nên gặp ai báo và đọc thấy thì sẽ sửa, ko thì thôi nha. ko rảnh lập từng truyện từng truyện coi đâu. Tuy rằng dùng Tìm kiếm tìm mấy tag Kim bài, Ngân bài đề cử thì nhah tí. Truyện ở trên là Báo Ân của Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa


Hãy đăng nhập để trả lời