Tìm truyện ạ  • Truyện là thụ xuyên không đến dị thế,công gặp và đưa thụ về bộ lạc(hình như phần lớn truyện như vầy) sau khi thụ học được ngôn ngữ thời không này thì bắt đầu theo công,công dạng vị ghẻ lạnh trong bộ lạc bị đuổi ra thụ theo, có đoạn công săn thú thụ chỉ công xếp đá thành mê trận dụ thú tách dần ra đánh,sau này thụ với công tách ra bộ lạc đi cùng 1 số người già yếu trong bộ lạc trước cửa động cũng có mê trận này,sau vào mùa lạnh gặp nạn tuyết có tới đó nhờ công thụ cũng chỉ để nhưng ng này ở vòng ngoài,mùa tuyết quá công thụ phải ra ngoài lúc về động không bị dành mất nhưng cũng loạn lên,hết nhớ rùi ạ ,ai bít chỉ giùm với,thank ạ
Hãy đăng nhập để trả lời