tìm truyện  • Mình muốn nhờ mấy bạn tìm tên truyện này giùm mình với , nội dung mình nhớ là n9 có hôn ước với 1 nam tra sau đó em kế của nữ 9 lập mưu để lấy thằng đó , trong lúc đó n9 gặp nam 9 ... nam 9 có chức có quyền hơn nam tra sau đó n9 và n9 ngược nam tra và e của n9 .....


Hãy đăng nhập để trả lời