Cầu truyện!!!!  • Mình đã từng đọc một truyện nói về nhân vật chính xuyên qua dị giới, nơi đó chủ yếu giảng về vu, có mang theo một hệ thống phát sóng trực tiếp, có thể phát sóng đến tương lai (hoặc 1 thế giới nào đó), kết bạn với 1 người, người này giả ngu để bảo vệ tính mạng trong 1 bộ lạc, lúc sau thêm có 1 người xuyên qua nữa, muốn giết 2 người đó, rồi hệ thống của người sau muốn ăn của người trước, nhưng sau đó bị phản ăn, rồi bị đuổi ra khỏi bộ lạc đó. Lúc sau thành vu của một bộ lạc khác, nhận 1 sủng vật là thực vật, mức độ nguy hiểm cao ai cũng sợ. Mình đọc tới đây nó bị chống trộm, đt hư mất hết dữ liệu, nên nhờ mọi người giúp đỡ!!!  • Cùng cầu 🥺


Hãy đăng nhập để trả lời