Xin truyện chiến tranh, nữ chủ, tranh bá, Tây huyễn và không nữ cải nam trang, không trọng cảm tình


 • Ăn Mặn Hội

  Ai biết truyện nào bối cảnh chiến tranh mà nữ chính cũng tham gia chiến trường, ít lằng nhằng với chuyện tình cảm, tranh bá cho em xin với hic
  Em biết cái gu truyện em khá dị nhưng xin mọi người nếu ai biết truyện nào thì hãy chia sẻ cho em • @Thái-Ất-Lưỡng nữ đế trực tiếp công lược

  Bộ truyện quân sự main nữ hay nhất mình từng đọc, mò được bên uukanshu hồi 2016 và theo đến end năm 2018 1k8 chương 😖


 • Ăn Mặn Hội

  @Micheal-Nguyễn Wow, cảm ơn bạn


Hãy đăng nhập để trả lời