Cách đặt chế độ riêng tư truyện đã nhúng  • Mình thấy trong "works" có phần "hiển thị", trong hiển thị lại có mục "riêng tư" nhưng lại chưa tìm thấy cách cài đặt chế độ đó.
    Không biết chế độ này đã hoàn thiện chưa. Nếu đã hoàn thiện, mong các bạn chỉ cho mình với.
    Mình cảm ơn nhiều!


  • administrators

    @karla Bạn check vào những truyện muốn chuyển qua chế độ riêng tư, xong bấm vào nút "Hiển thị", chọn "Riêng tư" thì những truyện đó sẽ được chuyển sang chế độ riêng tư. Nhưng bạn lưu ý là chức năng này yêu cầu phải đạt được 500 tích phân trở lên thì mới thực hiện được.  • ra vậy, cảm ơn bạn nhé ^O^


Hãy đăng nhập để trả lời