Một chút về vietpharse  • Mod ơi cho mình hỏi có thể cập nhập lại bản vp của web ko.vì mình thấy bản vp hơi bị lậm từ hán việt đặc biết ở những đoạn văn.đọc hơi khó hiểu...


Hãy đăng nhập để trả lời