Các bạn giupd mình dịch 4 đoạn thơ sau với  • 0_1498482475006_image1.JPG 0_1498482485057_image2.JPG 0_1498482492941_image3.JPG 0_1498482500811_image4.JPG

    Các bạn giúp mình dịch 4 đoạn thơ bằng tiếng hoa như trên với. Xin cám ơn các bạn rất nhiều :)


Hãy đăng nhập để trả lời