Dịch giùm mình cái này với. • Các bạn ai biết rõ cái câu này trọn nghĩa là gì dịch giùm mình với. Nguyên văn:
  法国有一句熟语叫做'楼梯上的灵光' .
  Mình thanks trước nhé. =))) • @Byy
  kissLens# Người nước Pháp có câu nói: “Thang lầu thượng linh quang.” Tiếng Pháp là: Esprit d'Escalier. Kia ý tứ là nói, ngươi tìm được đáp án một khắc đó thì thời gian đã muộn. —— Chuck Palahniuk ( Photo by Loomis Dean ) ​​​​
  kissLens# 法国人有句话:“楼梯上的灵光。”法文是:Esprit d'Escalier。那意思是说,你找到答案的那一刻为时已晚。——恰克·帕拉尼克(Photo by Loomis Dean) ​​​​
  Nguồn: http://tw.weibo.com/yourlens/4094533673248367?web=1 • @meomeo Cảm ơn bạn nha. Ban đầu mình lại dịch là: "Ánh sáng rực rỡ nơi bậc thang."
  Chả hiểu gì cả. Ôi, têu bạn quá cơ. =)))


Hãy đăng nhập để trả lời