Chương truyện có "nội dung lạ"


  • administrators

    Có bạn thắc mắc về một vài truyện còn tiếp mà chương mới nhất có "nội dung lạ", giống như thuộc về một truyện khác chứ không phải của truyện đó. Ở đây mình xin trả lời chung luôn.

    Một số web tiểu thuyết đọc truyện trả tiền bên TQ, để phòng chống những trang web săn trộm, ví dụ Tấn Giang muốn phòng chống 33yq trộm truyện, 1 vài tác giả có chiêu là khi up chương mới, dán 1 nội dung của truyện khác vào, chờ 33yq trộm xong, mở chương mới ấy ra xóa hết và dán vào nội dung thật. Điều này dẫn tới truyện trên 33yq và Wiki cũng sẽ gặp trường hợp như vậy: chương mới được cập nhật, trong vài giờ đầu tiên, nội dung của nó là chương phòng trộm. Người đọc phải chờ vài giờ sau, khi tác giả đã sửa nội dung rồi, vào xem lại mới đọc được chương truyện thật.


Hãy đăng nhập để trả lời