Xin tên truyện  • Các bạn ơi cho mình xin 1 truyện là thuộc thể loại mau xuyên trong đó có 1 thế giới mà nữ chủ nhập vào 1 huyết tộc nữ hoàng còn nam chủ là thợ săn. Nữ chủ từng cứu nam chủ hồi nam chủ còn bé trong thế giới đó
    Mình quên tên truyện này rùi giúp mình nha cám ơn nhìu
    Sau đó thợ săn và huyết tộc kí kết hiệp
    ước cho huyết tộc đi học học viện mà nam chủ ở đó làm giáo viên  • @Saiyu-Phan bạn còn gợi ý gì khác hem, chứ như trên thì khó đoán  • @Saiyu-Phan Khá nhiều bộ mau xuyên có chi tiết thiên địch yêu nhau này, b k nhớ thêm được chi tiết nào thì chịu thôi


Hãy đăng nhập để trả lời