Xin truyện  • mọi người đề cử cho mình xin vài truyện tam quốc Tào x Quách ( nguyên tác hướng)
    với kiếm tam thụ là Vạn hoa .hoặc vô cp Vạn hoa là nam chính vs?
    cảm ơn rất nhiều


Hãy đăng nhập để trả lời