Nhúng bằng file  • Nếu nhưng mình sau khi nhúng file mà muốn chỉnh sửa cho rõ theo từng chương thì làm thế nào ? Ngoài cách sửa tay ra thì còn cách nào nhanh hơn không ? Tại mình sửa tay mà thiếu chương không biết thêm bằng cách nào.  • Mình cũng muốn hỏi là nhúng bằng link rồi thiếu chương thì sửa tay thêm chương thế nào vậy?  • Đọc hướng dẫn: http://wikidich.com/huong-dan
    @celruri99 Hướng dẫn 15, phải chia chương trước khi nhúng chứ nếu đã nhúng lên rồi thì sao chia đc nữa. Vào sửa truyện, xóa file cũ, chia chương, đọc tiếp hướng dẫn 3 sau đó nhúng file lại
    @minato189 Hướng dẫn 4
    P/s: Nếu mn có ý định nhúng truyện trên wiki thì hãy đọc hết hướng dẫn và nếu có thời gian thì vào xem vài topic trên diễn đàn wikidich để nắm bắt thông tin.


Hãy đăng nhập để trả lời