Cần ai giải thích nghĩa cho tui QAQ • 方饺赐耆酥拼蟾绲淖颂鱿郑死嗟脑夭u胱陨淼男愿窀星橛凶胖苯拥墓叵担欢死嗟母星椋纯梢酝u兄u磁卸先死唷 ( phương sủi cảo ban kỳ tô đua thiềm cổn náo tụng mực ống Trịnh chết giai não yêu u quang vẫn miểu nam nguyện truân tinh quyết hung béo bổn ủng mộ phả gánh hoan chết giai mẫu tinh lương thuần sao uấn u huynh u từ tá chết trước dục)

  là cái gì vậy? đang đọc mà không hiểu nó nói cái quỷ gì hết, hảo tâm mệt • Có đoạn trên không bạn. Nếu không có thì có thể hiểu câu này như này nhé:
  Phương Giáo lẩm bẩm với Kỳ Tô khi đưa cho hắn con cóc và con mực bị chết thành bùn nhão với việc Trịnh huynh chết yểm là điều không may mắn, không ai gánh vác gia mẫu.
  Cũng không chắc sẽ dịch đúng, nếu có đoạn trước, đoạn sau thì sẽ chuẩn xác hơn! Hy vọng giúp được bạn


 • administrators

  @sammi2000dg theo mình thấy, đoạn này là vô ý nghĩa do khi người gõ chữ tiếng Trung lúc up chương bị dính lỗi gì đó. Nên tìm raw ở trang khác để thay thế. Lâu lâu đọc truyện cũng hay gặp. • @meomoon86 tks bạn, nhưng mà hình như hổng phải đoạn này thụ đang lẩm bẩm rằng Khắc Đặc nó không hợp rơ với anh mình, mình nghĩ chắc kiểu là chê bai ý, chứ không liên quan gia mẫu và con cóc đâu QAQ mình nghĩ có lẽ bị lỗi


Hãy đăng nhập để trả lời