Về việc nhúng truyện không VIP chưa hoàn ở Tấn Giang  • Mình đang mê ĐN Naruto cp Cụ nhất X cụ Mad nên tìm truyện để nhúng nhưng 10 truyện thì có đến 7-8 truyện là kiểu chưa hoàn nhưng tác giả gần như là không viết tiếp nữa mà do không VIP nên các trang đạo cũng không có. Nhiều truyện hơn 100 chương mà tác giả bỏ rồi chẳng nhúng được, cũng lâu rồi nên chẳng tìm đc txt. Nếu nó ở mấy trang như uukanshu thì nên đấy đọc trực tiếp cũng không vấn đề gì nhưng trang Tấn Giang thì không biết mọi người có như mình không vào 3 lần ít nhất 1 lần k đc phải tải lại, tốc độ tải rất chậm ( Mình dùng máy tính) nên đọc rất khó. Mình nghĩ nên hạn chế kiểu trên 150000 hoặc 200000 từ không VIP thì cho nhúng rồi nếu về sau VIP thì hệ thống gửi tin báo để. Có phiên bản không VIP thì xóa phiên bản cũ. Lúc đấy chưa đọc xong thì mò sang nhà kia đql. Nhúng để đọc đọc xong rồi thì xóa có sao. Còn nếu truyện các cậu chỉnh tay nhiều mất quá nhiều công sức thì nên cho vào riêng tư từ đầu và hệ thống hỏi xem có muốn xóa không nếu k từ chối thì 7 ngày sau xóa truyện khi có phiên bản mới không VIP. Mà kiểu này tác giả bỏ trên 6 tháng là gần như k viết nữa  • Tui nghĩ viết code khoảng đó rắc rối nên ad chưa xử lý.
    Mấy hôm nay tui mới phát hiện trang 171xs có truyện Tấn Giang chưa VIP, trang này có thể nhúng trên wikidich.
    Ví dụ Trở thành nữ Alpha
    Nàng search tìm link thử xem.  • @Thao-Le Cái trang 171xs này không biết có phải mới lập 1-2 năm gần đây không nhưng kho truyện khá ít, đăng toàn bỏ dở giữa chừng


Hãy đăng nhập để trả lời