Lỗi lọc name • Dạo gần đây, mình không thể lọc được name các truyện đã nhúng.
  Khi mình vào sửa, nó ghi đã lọc lại name thành công nhưng khi out ra thì bảng name vẫn trống trơn.
  Trước không bị thế. Giờ mình không hiểu sao lại thế nữa. Mối lần phải tự dùng phần mềm của mình, nên thấy khá là phiền.
  Mong các bạn xem lại giúp mình. Mình cảm ơn.


 • administrators

  Bạn có đợi một thời gian rồi mới kiểm tra không? Chức năng lọc lại name không được xử lý ngay mà còn được đưa vào hàng đợi để xử lý nữa. Có thể tốn vài chục phút tuỳ vào lúc đó hàng đợi có nhiều việc phải xử lý hay không. • Mình đợi cả 1 ngày bạn ạ. Đến hôm sau mình vào vẫn chưa thấy có


 • administrators

  OK bạn, để mình xem lại.


Hãy đăng nhập để trả lời