Nhúng File truyện • Nhúng File truyện

  có cách nào khi nhúng file thì phân chương rõ ràng ko, tạo thử 1 chương 1 file .TXT vậy mà cũng bị tách ra nữa.


 • administrators

  Cái này có điểm khó.

  Hiện tại nếu muốn phân chương rõ ràng theo truyện gốc khi nhúng bằng file, chỉ có 1 trường hợp là bạn có từng file chương lẻ của truyện đó. Còn nếu tất cả các chương nằm chung trong 1 file .txt thì hệ thống chỉ có thể tự chia chương theo số lượng từ, vd đếm đủ 3k ký tự tiếng Hoa thì cắt đoạn thành chương.

  Bọn mình có thể nâng số ký tự cắt chương thành 4-5k, như vậy 1 chương sẽ dài hơn. • @dichtienghoa đúng rùi, lần trước thử, để truyện chương lẻ nếu truyện kia khá dài thì eo nó bị phân ra như thường, hôm kia chịu khó up .txt có các Phần bằng số Chương rùi từ từ sửa .


Hãy đăng nhập để trả lời