hi, cả nhà. Cho mình hỏi người Việt mình viết truyện bằng tiến Trung và xuất bản trên Tấn Giang có được không bạn?  • hi, cả nhà. Cho mình hỏi người Việt mình viết truyện bằng tiến Trung và xuất bản trên Tấn Giang có được không bạn?


  • administrators

    Bạn gửi email cho biên tập Tấn Giang hỏi thử xem. Nếu chỉ viết chơi cho đọc miễn phí thì chắc ko thành vấn đề, còn muốn ký hợp đồng để thu tiền người đọc thì chắc sẽ phức tạp.


Hãy đăng nhập để trả lời