Xin tên truyện  • Mn ơi có ai biết tên truyện này ko? Nu9 xuyên từ mạt thế đến cổ đại mag theo kim hệ dị năng của mình, giúp gia đình giàu có lên rồi cuối cùng khiến người cha bị buộc rời khỏi gua tộc có thể trở về. Gia tộc của nu9 là thợ rèn í


Hãy đăng nhập để trả lời