3 cách tìm lại tên gốc khi truyện bị xóa • Đôi khi tại hạ rất thích một vài truyện, nhưng bất hạnh nó bị xóa. Tại hạ muốn nhúng lại, nhưng khổ nỗi không có tên gốc, không thể tìm được link nhúng. Sau nhiều lần nghiên cứu, tại hạ rút kinh nghiệm là, thích truyện nào thì phải đánh dấu nó vào Thư Viện ngay, để phòng ngừa một ngày nó bị xóa, chính mình còn cứu vớt được.
  Sau đây tại hạ xin đóng góp 3 cách tìm lại tên gốc khi truyện bị xóa. Cả 3 đều có điểm chung là, dù truyện bị xóa hay chuyển sang riêng tư, những bookmark / theo dõi từng đánh dấu sẽ không biến mất mà vẫn còn nguyên đó.

  Cách 1: trang "Chương mới" trong profile cá nhân.

  alt text

  Khuyết điểm: Khi người sử dụng check "theo dõi truyện này", truyện đó sẽ không hiện ngay lập tức trong trang Chương mới ở profile cá nhân, mà phải chờ khi truyện có chương mới thì nó mới xuất hiện. Cho nên nếu quý vị theo dõi truyện khi nó đã hoàn thành, thì nó sẽ không xuất hiện trong trang "Chương mới" này đâu ạ.

  Cách 2: trang "Thư viện" trong profile cá nhân.

  alt text

  Khuyết điểm: phải vào chế độ edit mới thấy được nút "tên gốc".
  Ưu điểm: thấy hiệu quả ngay lập tức. Tiện cho việc quản lý, phân loại danh sách đọc hơn trang Bookmark.

  Cách 3: trang "Bookmark" trong profile cá nhân.

  alt text

  Khuyết điểm: không thể phân loại, quản lý như trang Thư viện.
  Ưu điểm: thấy hiệu quả ngay lập tức. Chỉ cần đánh dấu 1 chương là vào trang Bookmark thấy ngay truyện.


Hãy đăng nhập để trả lời