Xin tên truyện  • Bạn nao` giúp mình tìm với :(
    Cốt truyện nó ntn : Em thụ bị hệ thống đưa tới tu chân giới ( hình như xuyên thư) bắt phải đóng vai 1 vai trò quan trọng và nếu ẻm hoàn thành thì sẽ được về thế giới cũ của mình. Vai trò đó là 1 vị thượng thần rất lãnh đạm , em phải thu đồ đệ r bị đồ đệ giết . Truyện bắt đầu khi thụ hoàn thành xong nhiệm vụ , hệ thống muốn đưa thụ về nhưng bị thụ cự tuyệt do chưa tận hưởng hết thế giới . Hệ thống cho phép thụ ở lại với 1 thân phận khác và sẽ đưa thụ về khi bạn ấy đồng ý. Thụ quyết định ở lại giang hồ phàm nhân chu du , tuy nhiên không được như ý do tao ngộ đồ đệ và thuộc hạ cũ ở tu chân giưới tìm kiếm !!! Em chỉ nhớ đến đây thôi do chưa hoàn Ai giúp với  • :(( thực sự không ai biết ak , minh nhớ la truyện nay` bị tag nham , không phải đam mỹ nên h minh muốn tim lại cũng khó  • co ai co the chi minh cach nhung trang danmei123 dc ko ?


Hãy đăng nhập để trả lời