Trang Web jjwxc.com  • mình mở 2 3 trang này trên Cốc cốc ( vd: chương 1, 2, 3) thường bị lag, chậm, Ram và ổ Đĩa hơn 90%, nó bị đứng gần 2 3p mới chạy tiếp, mấy trang khác đâu có sao 33yq.com mình mở 4 5 trang ko gì hết chỉ có jjwxc.com thường bị lag, đứng hình hoài, aai biết cách nào ko, mình xài laptop Ram 2,72gb. hic làm khá ít đọc jjwxc


  • administrators

    Mạng VN load trang gốc JJ vốn chậm sẵn rồi, dichtienghoa muốn chạy nhanh khi dịch nó cũng khó...


Hãy đăng nhập để trả lời