Wikidich bị time-out  • Gần đây, mình vào wikidich hay bị báo time-out lắm, có ai bị như mình không.
    Nếu đọc trên dichtienghoa thì vẫn bình thường.  • có nè dạo này khuya là bị nhiều nhất, giờ bị rùi nè, chán ghê,


  • administrators

    Vấn đề này đang được theo dõi để tìm cách khắc phục. Các bạn bình tĩnh nhé.


Hãy đăng nhập để trả lời