Báo lỗi không đọc được truyện  • Tình hình là thức cả đêm xem truyện nhưng tự nhiên báo lỗi không xem tiếp được như sau :

    "Internal Server Error

    The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application."

    có bạn nào giúp với... đang xem dở bộ "Biển sao lĩnh chủ" chương 316 thì xãy ra vấn đề .... cúp


  • administrators

    @Chiến-Trương-Minh hiện tại còn bị không vậy bạn? Lúc vừa bảo trì xong thì có một số chương bị lỗi, và đã khắc phục ngay sau đó rồi. Nếu vẫn còn bị thì bạn gửi link cho mình kiểm tra thử.


Hãy đăng nhập để trả lời