WIKI  • dạ này wed truyện wiki thường bị lỗi quá, nhất là tối gần 11-12h, nhah tì 2 3p thì đc chậm thì gần cả tiếng mới tải đc, ad ơi nhơ xử lí nha


  • administrators

    Đang xử lý đang xử lý. Gần đây wiki bị ai spam, lâu lâu chết máy. Các bạn thông cảm nha. BQT đang tìm cách chặn spam.


Hãy đăng nhập để trả lời